เสื้อช็อป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เสื้อช็อป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อก 38 นิ้ว

ไหล่ 16 นิ้ว

ยาว 24 นิ้ว

สนใจโทร 0958490685

Color

น้ำตาล

Size

38 นิ้ว