เสื้อช็อป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เสื้อช็อป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อก 36 นิ้ว

ไหล่ 15 นิ้ว

ยาว 25 นิ้ว

สนใจโทร 0958490685

Color

เขียวขี้ม้า

Size

36 นิ้ว