เสื้อช็อป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มีคราบหมึก)

เสื้อช็อป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มีคราบหมึก)

อก 38 นิ้ว

ไหล่ 15 นิ้ว

ยาว 25 นิ้ว

สนใจโทร 0958490685

Color

ม่วง

Size

38 นิ้ว