เสื้อช็อป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เสื้อช็อป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อก 42 นิ้ว

ไหล่ 17 นิ้ว

ยาว 28 นิ้ว

สนใจโทร 0958490685

Color

เทา

Size

42 นิ้ว