ชุดตำรวจชาย

อก 38 – 48 นิ้ว

สนใจโทร 0958490685

การให้เช่าชุดตำรวจ ทางเพจจะพิจารณาคุณสมบัติต่อไปนี้

1.สถานที่จัดงาน

2.คุณสมบัติของผู้เช่า

3.ชื่อของบริษัทที่จัดงาน

4.วัน เดือน ปี ที่จัดงาน

โดยลูกค้าต้องให้ความร่วมมือในการตอบคำถามทั้ง 4 ข้อ เพื่อป้องกันการนำชุดไปใช้ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์กรเจ้าของชุด

Color

กากี

Size

38 นิ้ว, 40 นิ้ว, 42 นิ้ว, 44 นิ้ว, 46 นิ้ว, 48 นิ้ว